Eesti Selja- ja Kaelaravi Keskus

Ortopeediline osteopaatia

Ortopeediline osteopaatia on manuaalmeditsiini koolkond, mille on arendanud soomlane Timo Rantala rohkem kui kolmekümne aasta jooksul, tuginedes tõenduspõhisele meditsiinile.

Algselt Seinäjoe Selkäkeskuse nime all toiminud koolituskeskus on nüüdseks Ortopedisen Osteopatian Koulutuskeskus. Erakooli õpe kestab neli aastat ja vastab rakenduskõrghariduse tasemele. Kooli lõpetanud osteopaadid registreeritakse Soomes sotsiaal-ja tervishoiuametite registris.

Osteopaatia termin võeti kasutusele Ameerika Ühendriikides 1874. a. dr. Stilli poolt. Meetodi arenedes ja uute tekkimise läbi on maailmas mitmeid manuaalteraapia koolkondi: näiteks kiropraktika (esmamainimine 1906), naprapaatia (1908), ortopeediline manuaalmeditsiin (1920), manuaalteraapia (1950), McKenzie meetod (1981).

Osteopaatia on muutunud aja jooksul ning kaks peamist suunda on klassikaline osteopaatia ja tõenduspõhisele meditsiinile orienteeritud osteopaatia. Viimase alla kuulub ka ortopeediline osteopaatia.

Euroopas jagunevad osteopaadi tiitli kandjad kahte: arst-osteopaadid ja terapeut-osteopaadid. Esimesed on arsti õppele lisaks läbinud osteopaatia õppe ja teised on peamiselt füsioterapeudi taustalt osteopaadi õppe saanud terapeudid.

Ortopeediline osteopaat lahendab ja ravib tugi- ja liikumiselundkonna probleeme ja vaegusi.

Vastuvõtule tulles küsitleb ta patsienti põhjalikult, seejärel viib läbi kliinilise hindamise, milleks on tal omandatud u 1000 testi, et leida vaevuse võimalikult täpne põhjus. Vajadusel hindab röntgenpilte, CT ja MRT uuringuid. Kõige tähtsam on leida põhjus ja seejärel on võimalik valida ravimeetod.

Mõnikord pole ravi ortopeedilise osteopaadi pädevuses või on tarvis patsient suunata lisuuringuteks erialaarstile.

Ravimeetodid on liigeste ja sidemete manipulatsioonid ja mobilisatsioonid, funktsionaalne massaaž, lihastele probleem- spetsiifiliste võimlemis- ja venitusharjutuste juhendamine, ergonoomika juhised tööle ja koju, toitumisprogramm (nt. liigeshaiguste korral).

Eestis on meditsiinitöötajatele ortopeedilise osteopaatia alaseid täiendkoolitusi korraldatud aastast 2009. Aastal 2016 loodi Eesti Ortopeedilise Osteopaatia Liit, et ühendada ortopeedilise osteopaatia õppijaid ning kaitsta ja esindada nende õigusi ning huve. 

Martin Toht alustas ortopeedilise osteopaatia õpinguid 2009.aastal: algul iga-aastased täiendkoolitused ning alates 2016. aastast põhiõpe ka ortopeedilise osteopaatia koolis.

2016.aastal oli ta üks Eesti Ortopeedilise Osteopaatia Liidu asutajatest.

Skip to content