Eesti Selja- ja Kaelaravi Keskus

Taastusravi, füsioteraapia

FÜSIOTERAAPIA on kehalistel harjutustel, manuaalsetel võtetel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel (sooja- ja külmaravi, ultraheli-, magnet-, laser- ning elektriravi) baseeruv taastusravi osa, mille eesmärgiks on võimalikult ideaalilähedaselt taastada tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi töö. Eesmärk on patsiendi võimalikult kiire ja efektiivne naasmine normaalsesse elu- ja töökeskkonda.

FÜSIOTERAPEUT on kõrgharidusega vastava teoreetilise ning praktilise väljaõppe saanud spetsialist, kes tegeleb liigutuste funktsiooni hindamise ja taastamisega.

Füsioterapeut:

  • hindab tugi-liikumisaparaadi seisundit;
  • koostab spetsiaalse raviprogrammi, mis vastab patsiendi vajadustele ja on talle jõukohane;
  • jälgib raviprotsessi ja muudab eelnevalt koostatud programmi, kui see on vajalik;
  • aitab perekonnal aru saada haige probleemidest ning mõista, kas ja millal on vaja pakkuda abi;
  • annab patsiendile nõu õigete abivahendite valimisel;
  • annab soovitusi, milliste teiste erialaspetsialistide poole pöörduda probleemi paremaks lahendamiseks (manuaalterapeut, tegevusterapeut, jne);
  • veendub, et kliinikust ära minnes on patsient  saanud vajalikud juhised edasi tegutsemiseks.

TUGI-LIIKUMISAPARAADI FÜSIOTERAAPIA
Tugi-liikumisaparaadi füsioterapeudid on koolitatud tegelema ortopeediliste vaegustega inimestega. Abi saavad trauma või haiguse tõttu lihaste, luude, sidemete ja/või kõõluste vaevuste käes kannatavad inimesed.
Mõne haigusliku seisundi puhul võib operatsioonist pääseda just õigeaegselt, individuaalseid iseärasusi arvestades ja kindla plaani järgi koostatud tegevuskava järgides. Juhul, kui operatsioon on vältimatu, on lõikusejärgseks kiiremaks taastumiseks vajalik organismi ettevalmistamine ja muutmine võimalikult tugevaks. Samuti selgitab füsioterapeut eesolevat olukorda, mis tekib peale lõikust. Operatsioonijärgselt antakse esimesed juhised haiglas kiiremaks taastumiseks, seejärel koduseks tegevuseks ja vajadusel soovitused naasta ambulatoorsesse füsioteraapiasse mõne nädala möödumisel.
Lisaks õpetatakse kasutama abivahendeid, mille kasutamine on operatsioonijärgselt enamasti vältimatu ja vajadusel ka ortooside pealepanemist ning mahavõtmist.

AMBULATOORNE FÜSIOTERAAPIA

Ambulatoorsest füsioteraapiast saavad abi inimesed:

  • kes ei vaja operatsiooni, kuid kannatavad tugi-liikumisaparaadi probleemide käes;
  • enne operatsiooni, et paranemine oleks pärast kiirem;
  • pärast operatsiooni, et taastada funktsioon ja valuvaba liikuvus võimalikult ruttu.

Ambulatoorse füsioteraapia puhul külastab inimene ise terapeuti vastavat teenust pakkuvas asutuses.
Teraapia käigus selgitab füsioterapeut välja probleemi iseloomu, selle tekkimisloo, kaasnevad häired või piirangud tegevustes. Füsioterapeut hindab inimese seisundit terviklikult ja pöörab tähelepanu lisaks valu tegevale piirkonnale ka kogu ülejäänud organismile. Hinnatakse liigeste liikuvust, lihaste jõudu ning elastsust, kehahoidu, kõnnimustrit jne. Seejärel koostatakse individuaalne raviplaan, mida jälgitakse kriitiliselt vastavalt paranemise iseloomule.
Mõningatest tervisehädadest on võimalik lahti saada just tänu suurele pühendumisele ja visale harjutamisele, mis liikumatuse ja tähelepanuta võivad viia operatsioonilauale. Koos füsioterapeudiga koostatud ja läbi viidud teraapiaprogramm on aluseks võimalikult kiirele ning efektiivsele tervistumisele.

Taastusravi tegeleb haigusest või traumast häirunud funktsioonide taastamise ja säilitamisega, samuti aitab kohaneda puudega.
Taastusravile suunamise näidustus ei ole haigus, vaid piirangud igapäevaelu tegevustes.

Piirangud on tekkinud haigusest tingitud elundsüsteemide või struktuuride füsioloogilise funktsiooni häirumise tagajärjel.

Esmalt hinnatakse taastusravis funktsioonihäireid ja nende raskusastet ning paranemise prognoose. Seejärel rakendatakse häirunud funktsioonide taastamiseks kompleksset ravi. Taastusravis on tähtis meeskonnatöö.

Meie keskuse juhataja Martin Toht lõpetas 2008 aastal Tartu Ülikooli 5-aastase magistriõppe füsioteraapia erialal ning omab terviseteaduste magistrikraadi.

Skip to content